Στις σελίδες που αφορούν το περιβάλλον και την νεανική κουλτούρα δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες. Όλοι οι χρήστες μπορούν να επεξεργάζονται όλες τις σελίδες, να προσθέτουν, να τροποποιούν ακόμα και να διαγράφουν πληροφορίες -με την υποχρέωση να το συζητούν με τους συνεργάτες τους στο Discussion.